Nieuws

de VDOer inhuren of opleiden 23-4-2024
Vanaf 1 januari 2024, dient u niet alleen een statisch BLVC plan in te dienen, ter verkrijging van een bouwvergunning.
Maar dient u ook na te denken, wie de uitgangspunten uit dit plan dynamisch gaat onderhouden, verifiëren, en instrueren aan betrokkenen.
Denk hierbij aan hindermeldingen, bouwveiligheidszones, emissie verbruik, verkeersmaatregelen, geluid en trilling, plaatselijke beloften etc.

We noemen deze functionaris de Veiligheidscoördinator Directe Omgeving (VDOer).
Het betreft dus géén extra functie, want zijn/ haar taken werd eerder door andere functionarissen (deels) waargenomen.
Door onduidelijkheid over wie nu wanneer waarvan is, is deze functie in het leven geroepen en wordt duidelijk wie de VDOer is tijdens de bouw.
Een en ander kunt u nalezen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (artikel 7.5).

Deze functionaris behoeft u niet persé extern in te huren, maar kunt u ook intern op gaan opleiden, zie bijlage;
https://www.timmerslpm.nl/bouwlogistiek/userdata/uploads/Opleiding VDOer - conform Logistisch Bouwen werkmethodiek.pdf

Wat deze functionaris exact in welke fase doet, kunt u nalezen in de bijlage;
https://www.timmerslpm.nl/bouwlogistiek/userdata/uploads/Logistisch Bouwen - Veiligheidscoördinator Directe Omgeving (VDOer).pdf
Lees verder...
Wat maakt bouwlogistiek lastig ..... ? 29-3-2024
Veel zaken liggen buiten onze invloedssfeer.
Echter evenveel zaken kunnen we wel degelijk beïnvloeden.
Mits we daar voor open staan natuurlijk.
In de bijlage een eerste opsomming.
                  
Lees verder...
Presentatie zusterbedrijf "de Omgevingsformule" 26-2-2024
Timmers Logistiek Projectmanagement BV,  
kent voor de bouwers en onderaannemers de werkmethodiek "Logistisch Bouwen".

Nu is er ook de Omgevingsformule BV,
met een werkmethodiek voor ontwikkelaars en gemeenten.

Lees verder op;
https://www.timmerslpm.nl/bouwlogistiek/userdata/uploads/Bedrijfspresentatie-Omgevingsformule.pdf
Lees verder...
bouwlogistiek en omgevingscoƶrdinatie - in de nieuwe omgevingswet 27-10-2023

Per 1 januari 2024, gaat er veel veranderen rond gww-, utiliteit-, woning-, sloop- en onderhoud- werkzaamheden in de bouwsector. Los van verhoogde kostprijzen van materialen, medewerkers en materieel, krijgt de sector ook te maken met een nieuwe functionaris (VDOer)  een verplichte emissie voorspelling en monitoring. Voldoende motivatie om de efficiency rond minder- en schonere- vervoers-/ hijs- en arbeids-bewegingen om te zoeken. Om deze verandering, stap voor stap te begeleiden, is er hulp beschikbaar. Kijk op https://www.timmerslpm.nl/ bouwlogistiek voor meer informatie. 
Lees verder...