Nieuws

Wat is omgevingsveiligheid

https://www.timmerslpm.nl/bouwlogistiek/userdata/uploads/wat is omgevingsveiligheid in de bouwnijverheid.pdf Bij omgevingsveiligheid in de bouwnijverheid, denken velen aan verkeers- en val- veiligheid.                                                                                    Maar vaak niet aan lucht-, constructieve-, brand-, openbare-, kind-, sociale-, ontwerp-, gebied- en virus- veiligheid.                                                  Vaak doet men de aanname, dat andere dit wel oplossen, waardoor men onoverkomelijk tegen faalkosten/ stagnatie aanloopt.                                Het Besluit bouwwerken leefomgeving, verplicht daarom per 1-1-2024 de Veiligheidscoördinator Directe Omgeving.                                                 Zorg dat u tijdig start met collectieve inspiratie, voorbereiding, en inrichting van deze rol binnen uw organisatie of project.                                     Waar wenselijk, kan de beproefde werkmethodiek Logistisch Bouwen, met haar VDOers, u verder ondersteunen/ opleiden/ ontwikkelen.                                                
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn