Nieuws

Veiligheidscoördinatie Directe Omgeving (VDOer)

https://www.timmersbouwlogistiek.nl/bouwlogistiek/userdata/uploads/Logistisch Bouwen - voor veiligheidscoördinatie in de directe omgeving.pdf

Verplichte Veiligheidscoördinatie Directe Omgeving (VDOer) ?


Binnenstedelijke bouwprojecten vormen een uitdaging voor oa. gemeenten, ontwikkelaars, bouwers en omwonenden.

Met name de enorme logistiek van materialen, materieel en medewerkers zorgt voor overlast, gevaarlijke situaties,

emissieuitstoot,  en vertraging van de overige functionaliteiten.

Vandaar de invoering van een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving (VDO) in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl),

die naar alle waarschijnlijkheid tegelijk ingaat met de Omgevingswet.  Deze objectieve functionaris dient de overééngekomen

uitgangspunten uit de integrale norm (/ BLVC) te borgen en te onderhouden. Zodat de veiligheid en het welzijn van iedereen

in de directe omgeving van de bouw- en sloopwerkzaamheden gegarandeerd kan worden.

Tegengestelde belangen van de diverse stakeholders zorgen ervoor dat het minimaliseren van de gevolgen van bouwprojecten eerder

een strijd dan een natuurlijke samenwerking is. Intussen heeft de in te huren- en aan te leren- werkmethodiek Logistisch Bouwen,

zich mogen bewijzen op ruim 400 projecten bij 150 tevreden publieke- en private opdrachtgevers. Waarbij deze functie, zelfs

gecombineerd wordt met de rol van omgevingsmanager, ketenregisseur, supervisor, appointed person in charge.

Hoe u dat kan bereiken, lees u in de presentatie. 

Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn